FORSIDEN | Clairvoyance | Kontakt med afdøde | Tarotkort | Healing | Kurser | Min meditations cd
Rensning af huse | Universets love og de opstegne mestre | Kraftdyr, ædelstene og krystaller
Chakra ædelsten og krystaller | Salg af smykker
Universets love og de opstegne mestre

Hele vores samfund og biblen er bygget op omkring universets love på det ubevidste plan. De fleste politikere på højt plan er stjerne mennesker, dvs. mennesker der har ophav i andre stjernesystemer end vores her på jorden. De kommer til jorden med en livskontrakt, hvilket er en livsopgave, der er bestemt på det åndelige plan, før man lader sig føde ind i en fysisk krop. Vi kommer alle til jorden i besiddelse af et helt unikt talent, som vi i løbet af vores liv skal finde ind til og gøre til vores livsopgave. På den måde kan vi udføre den opgave, der er meningen for vores inkarnation, på en så unik måde, at den ikke kan udføres af andre. Jorden er et uddannelsessted og universets love er de lektioner vi, som fysiske legemer skal lære mens vi er her på jorden. Vi vil blive ved med, at inkarnere her på jorden, indtil vi mestrer alle de universelle love. Der er dog hjælp at hente, for når vi slår ind på rette vej i forhold til vores livskontrakt, vil universet gøre alt for, at gøre vores ydre verden et nøjagtigt billede af vores indre verden og når vi klart melder vores ønsker ud, vil universet stå klar til at manifestere vores klare ønsker. Når vi inkarnerer her på jorden, starter vi med at sjælen fylder meget lidt og egoet fylder meget. Så oplever man en masse ting i de liv man lever, som giver en ydmyghed overfor det som er større end en selv. Empati og næstekærlighed. I løbet af de liv vi lever her på jorden, kommer sjælen til at fylde mere og mere og egoet vil fylde mindre og mindre. Målet med alle de liv du lever her på jorden er, at egoet skal fylde meget lidt og sjælen skal fylde det hele. Når vi mestrer lektioner i ydmyghed, næstekærlighed, omsorgsfuldhed og respekt til fulde, er man færdig med at inkarnere. De opstegne mestre, mestrer disse lektioner til fulde. Der findes to kategorier for opstegne mestre. Den ene er dem, der har været inkarneret og levet på jorden i et fysisk legeme. F.eks. Jesus Kristus , jomfru Maria og White Eagle og som nu er færdige med at inkarnere, fordi de mestrer jordens lektioner til fulde. Den anden kategori er dem, som har arbejdet på det astrale plan, som sjæle og har arbejdet på jordens indre planer. Dvs. opbygningen af planeten, jordens kerne, det er en slags energi arbejde, som er meget vigtigt. På samme plan som, hvis man er en del af en partikel. I en solstråle eller en vandpartikel, i mineralriget og andet. F.eks. Ganesh. En opstegen mester, der har været inkarneret på jorden tidligere, kan vælge, at lade sig inkarnere igen, selvom han/hun faktisk er færdig med sine inkarnationer, hvis formålet er meget vigtigt for menneskeheden. F.eks. Ved at undervise menneskeheden i lektioner som næstekærlighed og tilgivelse. Jesus Kristus er et godt eksempel på en opstegen mester, der valgte at lade sig inkarnere i kærlighed til menneskeheden, selvom han ikke kom for, at gennemgå den samme udvikling, som vi andre er her for at gennemgå, men kun kom her i kærlighed til os for, at være et eksempel i, hvordan man udvikler næstekærlighed og empati igennem lidelse. Opstegne mestre er store spirituelle lærere og healere, der mestrer alle lektionerne på jorden til fulde og derfor er færdige med at inkarnere. En opstegen mester kan vælge, at lade sig inkarnere på jorden for, at lære menneskeheden vigtige lektioner. De er meget kraftfulde guider, der kan hjælpe dig med, at forstå meningen med dit liv og forskellige livssituationer og nye begyndelser. De kan hjælpe dig med, at finde styrken frem til, at ændre tilstande i dit liv, du ønsker ændret samt, at udvikle psykiske talenter. Hver opstegen mester har et speciale, så som healing, manifestation, næstekærlighed, magi, selvudvikling og meget andet. Mestrene har rod i mange forskellige religioner og du behøver ikke en uddannelse eller erfaring for, at tiltrække deres hjælp, de kommer når du kalder.

Universets love:

Loven om anmodning
Loven om bekræftelser
Loven om bøn
Loven om dharma
Loven om dømmekraft
Loven om enhed
Loven om for oven som for neden
Loven om frekvens
Loven om healing
Loven om hensigt
Loven om højere bevidsthed
Loven om karma
Loven om klarhed
Loven om manifestation
Loven om mirakler
Loven om modstand
Loven om nåde
Loven om opmærksomhed
Loven om orakler
Loven om overflod
Loven om perspektiv
Loven om projektion
Loven om reflektion
Loven om reinkarnation
Loven om renselse
Loven om selvudvikling
Loven om som indeni så udenfor
Loven om strømning
Loven om succes
Loven om taknemmelighed
Loven om tillid
Loven om tiltrækning
Loven om tvillinger sjæle
Loven om tålmodighed
Loven om udfordring
Loven om velsignelser
Loven om velstand

Der er mange flere universelle love end dem, der er beskrevet her. Jeg har kun skrevet de mest brugte love ned her.

Kontakt mig
Ring / sms til mig på 81 74 10 68 for mere information og priser.